Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz kvalitete, metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole i osiguravanja kvalitete.

Sadržaj predmeta:

Sustav za kvalitetu: definicija kvalitete i sustava kvalitete, aspekti kvalitete i povijest razvoja, kontrola kvalitete, osiguravanje kvalitete, upravljanje kvalitetom i nadzor. Principi, metode, tehnike i alati uspostave sustava za kvalitetu, procesni pristup. Integrirani sustavi upravljanja. Najutjecajniji čimbenici u sustavu kvalitete; kadar, oprema, tehnologija. Razorna i nerazorna ispitivanja i metode otkrivanja pogrešaka u funkciji kontrole kvalitete motornih vozila. Temeljni zahtjevi, direktive/smjernice, sukladnost temeljnim zahtjevima, sustav ocjenjivanja sukladnosti; ovlašćivanje, potvrđivanje (akreditacija, certifikacija). Normizacija: zakon o normizaciji, sustav normizacije; objava i primjena normi. Norme koje se odnose na motorna vozila, norme (pravila) vezana za održavanje zrakoplova. Obrazovanje u kvaliteti i upravljanje znanjem, vremenom, promjenama.

Kompetencije:

Poznavanje principa i metoda uspostave i održavanja sustava za kvalitetu. Poznavanje temeljnih normi i sustava normizacije. Sposobnost uključivanja u sustav kvalitete poznavanjem potrebne dokumentacije. Poznavanje institucija i rada sustava kvalitete na međunarodnom planu, unutar Europske unije i Republike Hrvatske.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći: 1. Izabrati i primijeniti metode za upravljanje sustavom upravljanja kvalitete. 2. Demonstrirati metode, tehnike i alate za upravljanje te izdvojiti potrebne načine kontrole kvalitete. 3. Provjeriti, preispitati i identificirati kontrolne točke u sustavu upravljanja s ciljem utvrđivanja nesukladnosti i mogućnosti trajnog poboljšanja. 4. Planirati i organizirati uvođenje sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete. 5. Prikupiti potrebne informacije na nacionalnom i međunarodnom nivou te ih primijeniti na postupke organizacije upravljanja i kontrole kvalitete u organizaciji. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje računalnih sustava: - Opisati principe i metode održavanja računalnih sustava i provođenja kontrole kvalitete u računalstvu sukladno važećim procedurama i standardima. - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje zrakoplova: - izraditi priručnike za rad temeljem analize zrakoplovnih propisa vezanih uz održavnje zrakoplova, plovidbenost zrakoplova i operativnih zahtijeva za zrakoplove - skicirati ustroj organizacije za zračni prijevoz i organizacije za održavanje zrakoplova, motora ili dijelova - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati i opisati profesionalnu, etičku odgovornost i ljudski čimbenik u održavanju zrakoplova Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje motornih vozila: - Provesti sustav kvalitete u održavanju vozila - Pokazati vjestine planiranja i upravljanja u sustavu servisiranja motornih vozila - Objasniti strucno uzroke i posljedice negativnih dogadaja