Ects: 8
Predavanja: 0
Vježbi: 7

Cilj predmeta:

Usvojena praktična znanja vježbanja na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

1. Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje. 2. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop, oftalmoskop, fundus leću, optičku koherentnu tomografiju, ispitivanje vidnog polja i dr. 3. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija, 4. Odrediti subjektivnu refrakciju: NSL, križno-cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija. 5. Izmjeriti akomodacijsku širinu i odrediti blizinski dodatak. 6. Procjeniti jesu li kontaktne leće primjenjive. 7. Centralna i periferna keratometrija. 8. Pripasivanje mekanih i tvrdih kontaktnih leća. 9. Procjena nalijeganja kontaktnih leća. 10. Savjetovanje o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju kontaktnih leća. 11. Pripasivanje multifokalnih kontaktnih leća.

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim odraslim klijentima, kao i s djecom, također stječu sposobnost prikupljanja opsežnih informacija i provedbe preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja te određivanja i vođenja vježbi za smanjenje heteroforija i ambliopije.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Napraviti objektivnu i subjektivnu refrakciju klijentu 2. Napraviti screening očiju koristeći optičku koherentnu tomografiju i ispitivanje vidnog polja 3. Organizirati samostalno pripasivanje kontaktnih leća 4. Objasniti kako koristiti, čistiti i održavati kontaktne leće 5. Preporučiti odgovarajuće korektivno pomagalo za vid prema potrebama klijenta 6. Valorizirati temeljno opće znanje struke Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta - Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid