Ects: 8
Predavanja: 0
Vježbi: 7

Cilj predmeta:

Usvojena praktična znanja vježbati na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop, oftalmoskop, fundus leću i dr. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija; keratometrija. Odrediti subjektivnu refrakcija: NSL, križno cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija. Izmjeriti akomodacijsku širinu i odrediti blizinski dodatak. Procjena da li su kontaktne leće primjenjive. Centralna i periferna keratometrija. Pripasivanje mekanih i tvrdih kontaktnih leća. Procjena nalijeganja kontaktnih leća. Savjetovanje o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju kontaktnih leća. Pripasivanje multifokalnih leća. Refrakcija i pripasivanje kontaktnih leća kod djece. Korekcija heteroforija i vježbe vida kod većih heteroforija kod djece. Vježbe vida kod ambliopije kod djece.

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim odraslim klijentima kao i s djecom, također stječu sposobnost uzimanja opsežnih informacija i provedbe preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja i određivanje i vođenje vježbi za smanjenje heteroforija i ambliopije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Riješiti složene slučajeve kod binokularnih poteškoća. 2. Nacrtati grafičku analizu. 3. Ukazati na dodatne postupke za analizu blizinskog vida. 4. Mjeriti i preračunavati aniseikoniju. 5. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće kod aniseikonije i afakije. 6. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće kod keratokonusa, keratoglobusa i keratoplastike. 7. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće nakon refrakcijskog kirurškog zahvata. 8. Samostano riješiti probleme uzrokovane nošenjem kontaktnih leća. 9. Sposobnost primjene znanja u praksi. 10. Temeljno opće znanje struke. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Centrirati naočalna stakla i predvidjeti individualna odstupanja od pravila -Identificirati bolesti oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu -Predložiti odgovarajuće kontakne leće, planirati i osmisliti plan o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju -Analizirati prednji segment oka sa biomikroskopom i povezati sa problemima koji su mogli nastati kod korisnika kontaktnih leća