Ects: 7
Predavanja: 0
Vježbi: 6

Cilj predmeta:

Usvojena praktična znanja vježbati na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

1. Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje. 2. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop, oftalmoskop, fundus leću, optičku koherentnu tomografiju, ispitivanje vidnog polja i dr. 3. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija, 4. Odrediti subjektivnu refrakciju: NSL, križno-cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija. 5. Izmjeriti akomodacijsku širinu i odrediti blizinski dodatak. 6. Procjeniti jesu li kontaktne leće primjenjive. 7. Centralna i periferna keratometrija. 8. Pripasivanje mekanih i tvrdih kontaktnih leća. 9. Procjena nalijeganja kontaktnih leća. 10. Savjetovanje o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju kontaktnih leća. 11. Pripasivanje multifokalnih kontaktnih leća.

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim klijentima, uzimanja opsežnih informacija i preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati razlog dolaska klijenta 2. Napraviti objektivnu i subjektivnu refrakciju klijentu 3. Preporučiti odgovarajuće korektivno pomagalo za vid prema potrebama klijenta 4. Komentirati rezultate pregleda prednjeg segmenta oka 5. Organizirati samostalno pripasivanje kontaktnih leća 6. Preporučiti otopine za dezinfekciju, čišćenje i održavanje kontaktnih leća Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova - Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid