Ects: 5
Predavanja: 0
Vježbi: 4

Cilj predmeta:

Usvojiti načine provedbe vježbi na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

1. Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje. 2. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop i dr. 3. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija. 4. Odrediti subjektivnu refrakciju: NSL, križno-cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija.

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim klijentima, uzimanja opsežnih informacija i preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Organizirati radno mjesto za rad s klijentom 2. Procijeniti pristup i način komunikacije s raznovrsnim klijentima 3. Komentirati izmjerene refrakcijske pogreške 4. Argumentirati izabranu opciju korekcije vida 5. Razviti sposobnost timskog rada Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova - Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke - Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci