Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje s optičkim instrumenatima koji su neophodni u predmetima Refrakciji i binokularni vid I-IV i Kontaktne leće I-III, kao i Očna optika te Tehnologija optičkih materijala i okvira I.

Sadržaj predmeta:

Podjela: subjektivni i objektivni, vidno polje, vidni kut. Mikroskop: dijelovi, stvaranje slike, povećanje, moć razlučivanja, apertura, UV mikroskopi, ultramikroskopi (Tindalova pojava). Shematsko crtanje optičkog slijeda mikroskopa i općenito teleskopa različitih vrsta. Smisao refrakcije i refleksije na takvim instrumentima. Dalekozor: dijelovi i vrste, stvaranje slike, povećanje. Mjerilo razmaka zjenica. Vrste, dijelovi i princip rada. Tjemeni dioptrimetar. Vrste, dijelovi i princip rada. Skijaskop- retinoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Keratometar-oftalmometar. Vrste, dijelovi i princip rada. Refraktometar. Vrste, dijelovi i princip rada. Oftalmoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Foropter. Keratoskop. Biomikroskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Perimetar.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja o karakteristikama instrumenata koje će koristiti u praksi, ispravnom radu s instrumentima i uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za siguran rad.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati princip rada pojedinog optičkog i optometrijskog instrumenta. 2. Prepoznati optičke i optometrijske instrumente te njihove osnovne dijelove. 3. Svrstati pojedine optičke i optometrijske instrumente prema namjeni. 4. Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima. 5. Skicirati optički mikroskop i teleskop 6. Objasniti red veličine točnosti pojedinih instrumenata i postupaka mjerenja. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke