Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje s optičkim instrumenatima koji su neophodni u predmetima Refrakciji i binokularni vid i Kontaktne leće kao i Očna optika i Tehnologija leća i okvira.

Sadržaj predmeta:

Podjela: subjektivni i objektivni, vidno polje, vidni kut. Mikroskop: dijelovi, stvaranje slike, povećanje, moć razlučivanja, apertura, UV mikroskopi, ultramikroskopi (Tindalova pojava). Shematski crtanje optičkog slijeda mikroskopa i općenito teleskopa različitih vrsta. Smisao refrakcije i refleksije na takvim instrumentima. Dalekozor: dijelovi i vrste, stvaranje slike, povećanje. Mjerilo razmaka zjenica. Vrste, dijelovi i princip rada. Tjemeni dioptrimetar. Vrste, dijelovi i princip rada. Skijaskop- retinoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Keratometar-oftalmometar. Vrste, dijelovi i princip rada. Refraktometar. Vrste, dijelovi i princip rada. Oftalmoskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Phoropter. Keratoscope. Biomikroskop. Vrste, dijelovi i princip rada. Perimetar.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja o karakteristikama instrumenata koje će koristiti u praksi, ispravnom radu s instrumentima i uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za siguran rad.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati princip rada pojedinog optičkog i optometrijskog instrumenta 2. Prepoznati optičke i optometrijske instrumente te njihove osnovne dijelove 3. Svrstati pojedine optičke i optometrijske instrumente prema namjeni 4. Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima. 5. Znati nacrtati optički mikroskop i objasniti zašto povećava male predmete. Znati shematski nacrtati teleskop i objasniti zašto približi daleke predmete. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Razumjeti princip rada pojedinih optičkih i optometrijskih instrumenata -Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata -Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima