Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 4

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz očne optike potrebnih za razumijevanje i primjenu u predmetima Refrakcija i binokularni vid I-IV, Kontaktne leće I, Kontaktne leće II, Kontaktne leće III, Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija, Starenje i refrakcija oka.

Sadržaj predmeta:

Optički sustav oka – shematsko oko po Gullstrandu; rožnica - dioptrijska jakost prve i druge plohe i ukupna dioptrijska jakost. Očna leća - dioptrijska jakost leće kod akomodacije na daljinu. Staklasto tijelo - sastav i indeks loma. Dioptrijska jakost optičkog sistema oka, žarišna daljina oka, položaj glavnih ravnina optičkog sistema oka, položaj čvornih točaka, akomodacija osi oka, anatomska os, vidna os. Osjetljivost na svjetlo, adaptacija na svjetlo, adaptacija na tamu. Emetropno oko - stvaranje slike predmeta u emetropnom oku, daljnja točka, bliska točka, refrakcija u daljnjoj i bliskoj točki. Kratkovidnost - lomna kratkovidnost, osna kratkovidnost, refrakcija kratkovidnog oka, daleka točka, bliska točka, akomodacijska širina, akomodacijsko područje, veličina slike u kratkovidnom oku, konstrukcija slike predmeta u kratkovidnom oku. Dalekovidnost - lomna dalekovidnost, osna dalekovidnost, refrakcija dalekovidnog oka, visus, refrakcija daleke točke, refrakcija bliske točke, akomodacijska širina, veličina slike u dalekovidnom oku, refrakcijski deficit, proračun veličine slike, konstrukcija slike u dalekovidnom oku. Astigmatične pogreške - pravilni astigmatizam, vrste astigmatičnih pogrešaka, smjer glavnih presjeka, položaj žarišnih linija, refrakcija astigmatičnog oka, visus, refrakcijski deficit, refrakcija daleke točke, refrakcija bliske točke, veličina slike u astigmatičnom oku, nepravilni astigmatizam, keratokonus, korekcija keratokonusa. Akomodacija - fiziološke osnove akomodacije, akomodacija na daljinu i blizinu, vanjska i unutrašnja akomodacija, akomodacijsko područje, akomodacijska širina, potrebna akomodacija, utrošena akomodacija, konstrukcija slike beskonačno dalekog predmeta u emetropnom oku, proračun veličine slike, konstrukcija slike predmeta u konačnoj udaljenosti. Staračka dalekovidnost – akomodacijska širina kod starovidnog oka, korekcija, optičko djelovanje naočala za blizinu, određivanje refrakcijskog deficita, radno područje s monofokalnom lećom, područje rada s bifokalnom lećom, područje rada s trifokalnom lećom, konstrukcija slike u korigiranom starovidnom oku. Oko bez očne leće - optičke oznake, refrakcija daljnje točke, žarišna daljina slike, leća za korekciju, veličina slike na mrežnici, gledanje na blizu kod oka bez leće, korekcija s naočalnom lećom, intraokularne leće, mogućnost fiksiranja intraokularne leće, vrste intraokularne fiksacije. Korekcija pogrešaka oka - korekcija osnosimetričnih pogrešaka, korekcija astigmatizma, korekcija škiljenja, udaljenost oka – naočala, veličina slike na mrežnici, akomodacija kroz naočale, vidno polje, vidni kut, anizometropija, anizeikonija i korekcija. Tumačenje debele očne leće. Što kvalificira debelu leću u ljudskom oku, a što tanku leću. Kardinalne točke. Crtanje dijagrama s fokalnim, principalnim i nodalnim točkama.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja o optici čovječjeg oka što im omogućava da mogu predvidjeti i izračunati kakve se slike stvaraju u naočalama, kontaktnim lećama i intraokularnom lećom korigiranom oku. Osim toga, razumijet će sve pogreške oka i način korekcije.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Izračunati veličine sličica u oku. 2. Konstruirati slike predmeta ovisno o udaljenosti. 3. Razlikovati razne vrste naočalnih leća i znati ih primijeniti. 4. Skicirati korekcijsku leću ovisno o položaju daleke točke oka. 5. Objasniti mehanizam akomodacije i utjecaj manjka akomodacije očne leće 6. Opisati pogreške nižih aberacija u očnoj optici Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke