Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i usvajanje vještina koje će studentima omogućiti uspješno pokretanje i realizaciju vlastitih poduzetničkih i drugih projekata te poslovanje po principima ekonomske i društvene odgovornosti kao budući zaposlenik ili poduzetnik.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranju (strategija, vizija, misija, SWOT analiza), upravljanju ljudskim potencijalima, kontroli (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). DOP. Poduzetništvo. Marketing strategije (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i upravljanje poslovanjem. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primijeniti znanja iz područja planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima te kontrole u kreiranju i upravljanju poslovanjem. 2. Izračunati i interpretirati pokazatelje dinamike u analizi poslovanja (individualni indeksi, apsolutne i relativne stope promjene). 3. Napraviti dijagnozu stanja i prezentirati istu (SWOT, PESTLE analizom). 4. Osmisliti misiju i viziju te kreirati marketing strategiju poduzetničke ideje. 5. Izraditi projektni zadatak i okupiti tim koji će provesti isti. 6. Prezentirati projekt. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci