Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako rukovati, stavljati i vaditi kontaktne leće, provoditi preliminarna mjerenja potrebna za pripasivanje kontaktnih leća, raditi s biomikroskopom te raditi refrakciju kroz kontaktnu leću u oku.

Sadržaj predmeta:

Održavanje leća i redovita kontrola korisnika leća. Komplikacije kod pripasivanja leća. Psihološke komplikacije i dokumentiranje. Anatomsko-fiziološke komplikacije i dokumentiranje. Komplikacije uslijed nošenja kontaktnih leća: naslage, promjene parametara leće, komplikacije s mekanim lećama, kontaktne leće i lijekovi, optičke komplikacije i dokumentiranje. Videokeratometrija. Torične tvrde i mekane leće. Kontaktne leće za presbiopiju. Modifikacija parametara RGP leća.

Kompetencije:

Nakon položenog ispita, studenti će moći ocijeniti opravdanost primjene kontaktnih leća kod korekcije vida, odrediti tip kontaktnih leća; znat će pripasivati mekane i RGP leće, objasniti rizike nošenja i rukovanja lećama, dati upute o njihovom pravilnom i sigurnom održavanju, kao i o potrebi redovitih pregleda očiju i kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta, studenti će moći: 1. Napraviti i objasniti videokeratometriju 2. Izračunati i odabrati odgovarajuće torične RGP ili meke leće 3. Odabrati odgovarajuće multifokalne i bifokalne kontaktne leće 4. Provesti dokumentiranje rezultata biomikroskopa i pripasivanja kontaktnih leća 5. Preurediti parametre RGP leće 6. Analizirati komplikacije kod pripasivanja kontaktnih leća i predložiti rješenja za iste Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova -Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa -Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid