Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako rukovati, stavljati i vaditi kontaktne leće, provoditi preliminarna mjerenja potrebna za pripasivanje kontaktnih leća, raditi s biomikroskopom te raditi refrakciju kroz kontaktnu leću u oku.

Sadržaj predmeta:

1. Povijest kontaktnih leća. Podjela kontaktnih leća. 2. Materijali koji se koriste u kontaktnim lećama i zahtjevi. 3. Tehnologija proizvodnje kontaktnih leća. Standardi. 4. Ispitivanje parametara kontaktnih leća. Mjerenje radijusa, dioptrijske jakosti, promjera, debljine. 5. Topografija rožnice. 6. Tumačenje slike fluorescinom. 7. Prilagodba kontaktnih leća. 8. Oprema za usklađivanje. Prostorije, instrumenti, higijenski zahtjevi. 9. Postupak prilagodbe. Kratko ponavljanje o anatomiji i fiziologiji oka. Zahtjevi prilagodbe. Pravila prilagodbe. Odnos između krivulje rožnice i kontaktne leće. Pregled oka pomoću biomikroskopa. 10. Anatomske i fiziološke karakteristike oka i njihov utjecaj na odabir leća. Rožnica. Vjeđe. Pupile. Suzni film. Konjunktiva. 11. Psihološki pristup pripasivanju leća. 12. Koraci u pripasivanju leća. Odabir leća. Optički izračun. Identifikacija parametra leće.

Kompetencije:

Nakon položenog ispita, studenti će moći ocijeniti opravdanost primjene kontaktnih leća kod korekcije vida, odrediti tip kontaktnih leća; znat će pripasivati mekane i RGP leće, objasniti rizike nošenja i rukovanja lećama, dati upute o njihovom pravilnom i sigurnom održavanju, kao i o potrebi redovitih pregleda očiju i kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta, studenti će moći: 1. Analizirati prednji segment oka biomikroskopom 2. Analizirati topografiju rožnice 3. Ispitati parametre kontaktne leće 4. Izračunati odgovarajuću meku i polutvrdu kontaktnu leću 5. Provesti pripasivanja odgovarajućih sfernih mekih i polutvrdih kontaktnih leća 6. Objasniti način održavanja i rukovanja kontaktnim lećama Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid