Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje spoznaja o komunikacijskom procesu, vrstama komunikacije te o uspješnom komuniciranju. Usavršavanje vještina komuniciranja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u komunikologiju. Pojmovno određenje, osnovne značajke komunikacije i modeli komunikacijskog procesa. Osnovna načela i predrasude o komunikaciji. Vrste komunikacije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Izvori teškoća u komunikaciji. Komunikacijska kompetencija i komunikacijske vještine. Komunikacijske vještine: asertivnost; ja poruke. Komunikacijske vještine:aktivno slušanje. Komunikacijske vještine:vještina postavljanja pitanja; upravljanje konverzacijom. Komunikacijske vještine:govorničke vještine. Nenasilno rješavanje sukoba. Pregovaranje i posredovanje. Poslovno komuniciranje. Debata.

Kompetencije:

Poznavanje komunikacijskog procesa. Uspješna primjena komunikacijskih vještina.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati komunikacijski proces 2. Identificirati osnovne elemente komunikacije 3. Komentirati osnovne značajke komunikacije 4. Razlikovati i usporediti vrste komunikacije 5. Komentirati osnovna načela i najčešće prepreke u komunikaciji između optometrista i klijenta 6. Razlikovati i usporediti komponente verbalne i neverbalne komunikacije 7. Razlikovati vrste sukoba i stilove rješavanja sukoba 8. Komentirati i usporediti najčešće pregovaračke tehnike 9. Opisati i primijeniti pravila poslovnog komuniciranja 10. Usporediti, razviti i primijeniti naučene komunikacijske vještine u svakodnevnom i poslovnom životu Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Koristiti naučene komunikacijske vještine u poslovnoj okolini -Usporediti, razviti i primijeniti naučene komunikacijske vještine u svakodnevnom i poslovnom životu -Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje