Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i vještine uporabe osnovnih aplikacija za uredsko poslovanje.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije, građa osobnih računala u vidu hardvera i softvera, operacijski sustav, korištenje i značaj računalnih aplikacija, sigurnost podataka i zaštita od virusa. Korištenje računala i upravljanje datotekama: prilagođavanje osnovnih postavki, korištenje ugrađene funkcije pomoći, upravljanje i organizacija datoteka i mapa, pohranjivanje podataka. Obrada teksta: kreiranje, obrada i priprema manjih dokumenata za distribuciju, umnožavanje i premještanje teksta unutar dokumenta i između više dokumenata, korištenje drugih aplikacija unutar programa za obradu teksta. Tablične kalkulacije: korištenje aplikacije, kreiranje, kopiranje, premještanje i korištenje radnih listova, organizacija radnih knjiga te distribucija istih, korištenje osnovnih formula i funkcija, kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona. Baze podataka: osnovni pojmovi i korištenje. Prezentacije: kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije. Informacije i komunikacija: korištenje informacijskih mreža u računalstvu, pretraživanje interneta, razumijevanje i korištenje elektronske pošte.

Kompetencije:

Studenti će nakon položenog ispita biti osposobljeni za samostalni rad na računalu u primjeni aplikacija namijenjenih suvremenom uredskom poslovanju (izradba i uređivanje složenog dokumenta, vođenje baze podataka, uporaba tabličnih kalkulacija, pretraživanje interneta, stvaranje prezentacija i uporabu e-pošte).

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti glavne pojmove i dijelove informacijsko-komunikacijske tehnologije. 2. Koristiti glavne korisničke funkcije operacijskog sustava Windows. 3. Oblikovati tekstualne dokumente različitih veličina, sadržaja i složenosti. 4. Primijeniti formule i funkcije tabličnog kalkulatora za rješavanje numeričkih zadataka. 5. Oblikovati relevantne informacije iz raznih izvora u primjerenu prezentaciju. 6. Pripremiti podatke za uvoz u program za izradu i održavanje baza podataka. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje - Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci