Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz geometrijske optike za razumijevanje i primjenu u predmetima Optički i optometrijski instrumenti, Očna optika, Refrakcija i binokularni vid, Kontaktne leće i Optometrijska praksa.

Sadržaj predmeta:

Opći pregled optike; povijesni razvoj, priroda i prostiranje svjetlosti u geometrijskoj optici, izvori svjetlosti, temeljni zakoni geometrijske optike, Fermatov princip širenja svjetlosti. Refleksija svjetlosti; vrste refleksija, zakon refleksije, difuzna svjetlost, vrste zrcala. Lom svjetlosti; vrste loma, zakon loma, totalna refleksija i primjena. Preslikavanje u geometrijskoj optici; jednoznačno preslikavanje, uvjeti Gaussove aproksimacije, jednadžba preslikavanja, linearno i kutno povećanje, optički sistemi za preslikavanje i pogreške u preslikavanju (sferna aberacija, astigmatizam, krivina polja, distorzija): zrcala, ravni dioptar, prizma i planparalelna ploča, sferni dioptar, debela i tanka leća, sistem tankih leća. Preslikavanje na realnim sustavima. Pogreške leća: sferna i kromatska aberacija, koma, distorzija, astigmatizam; ispravljanje pogrešaka leća. Gullstrandova shema oka. Objašnjenje trigonometrijskih funkcija, crtanje grafova trigonometrijskih funkcija. Primjena trigonometrije na pravokutni trokut i računanje problema fizikalne refrakcije svjetlosti.

Kompetencije:

Studenti se upoznaju s prirodom i prostiranjem svjetlosti te temeljnim zakonima geometrijske optike, kao i s optičkim elementima i njihovim sustavima u stvaranju slike udaljenih predmeta. Time se stvaraju pretpostavke da studenti znaju značajke optičkih instrumenata i njihovu praktičnu uporabu, što će im omogućiti da znanja iz primijenjene geometrijske optike mogu koristiti u praktičnoj primjeni.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati sistem optičkih elemenata i računati njihovu fizikalnu refrakciju u raznim konfiguracijama. 2. Identificirati problem fizikalne postavke veličina. 3. Izračunati sve fizikalne veličine koje se traže u konkretnom problemu i matematički crtati grafove raznih funkcija. 4. Nacrtati fizikalnu situaciju koja se traži u konkretnom problemu, za različite vrijednosti faze i amplitude. 5. Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata. 6. Objasniti red veličine geometrijske optike kao i principe i zakonitosti geometrijske optike. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Objasniti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova