Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razumjeti odnos pojedinca spram radnog mjesta i okoline te njegova adaptacija.

Sadržaj predmeta:

Kratka rekapitulacija ranijih znanja iz predmeta: fizike, geometrijske optike, očne optike, anatomije i fiziologije oka, očne patologije, posebno s aspekta makularne degeneracije. Priroda svjetlosti s naglaskom na valne dužine i energetsku djelatnost u fotokemizmu retine. Mjerenje svjetlosnih veličina, fotometrija, prirodni i umjetni izvori svjetlosti, projektiranje osvjetljenja radnog mjesta. Laboratorijska mjerenja, oštrina vida i kontrast, bliještanje, refleks i apsorpcija površine gledanja i radnog mjesta. Kolorni vid. Zamor očiju pri raznim oblicima neispravnog osvjetljenja radnog mjesta. Vožnja i vid. Individualni pristup osvjetljenju radnih površina. Posebni zahtjevi ergonomije gledanja i pozicije tijela pri radu na kompjutoru. Sport i specijalni program zaštite od prejakog svjetla i bliještanja. Zaštita vida na radnom mjestu, zakonski normativi.

Kompetencije:

Student će nakon položenog ispita dobiti osnove znanja iz ergo-oftalmologije, što podrazumijeva mjerenja iz područja fotometrije, analaiza radnog mjesta sa aspekta osvjetljenja, sugerirati ispravno osvjetljenje i zaštitu pri osvjetljenju radnog mjesta i ostalog ozračenja iz područja optičkog zračenja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Dobro razumjeti značenje osvjetljenja radnog mjesta 2. Znati se koristiti mjernim instrumentima za mjerenje optičkog zračenja 3. Napraviti izračun osvjetljenja radnog mjesta 4. Propisati potrebnu zaštitu radnog mjesta i pojedinca od prejakog optičkog zračenja 5. Znati propisati i djelomično izraditi optičko bojenje optičkih materijala za zaštitu od UV zračenja i prejakog vidljivog spektra Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Analizirati štetnosti i opasnosti na radnom mjestu optometrista te definirati mjere za njihovo otklanjanje -Izdvojiti promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa