Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Razumjeti odnos pojedinca spram radnog mjesta i okoline te njegova adaptacija.

Sadržaj predmeta:

Kratka rekapitulacija ranijih znanja iz predmeta: Fizika, Geometrijska optika, posebno s aspekta makularne degeneracije. Priroda svjetlosti s naglaskom na valne dužine i energetsku djelatnost u fotokemizmu retine. Mjerenje svjetlosnih veličina, fotometrija, prirodni i umjetni izvori svjetlosti, projektiranje osvjetljenja radnog mjesta. Teoretska laboratorijska mjerenja, oštrina vida i kontrast, bliještanje, refleks i apsorpcija površine gledanja i radnog mjesta. Kolorni vid. Zamor očiju pri raznim oblicima neispravnog osvjetljenja radnog mjesta. Vožnja i vid. Individualni pristup osvjetljenju radnih površina. Posebni zahtjevi ergonomije gledanja i pozicije tijela pri radu na kompjutoru. Zaštita vida na radnom mjestu, zakonski normativi. Ergonomija gledanja i upotreba računala u dječjoj dobi

Kompetencije:

Studenti će nakon položenog ispita dobiti osnove znanja iz ergo-optometrija, što podrazumijeva analizu radnog mjesta s aspekta osvjetljenja, sugestije ispravnog osvjetljenja te zaštitu pri osvjetljenju radnog mjesta i ostalim vrstama zračenja iz područja optičkog zračenja s posebnim osvrtom na dječju dob

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Protumačiti značenje osvjetljenja radnog mjesta 2. Napraviti izračun osvjetljenja radnog mjesta 3. Komentirati zaštitu radnog mjesta i pojedinca od prejakog optičkog zračenja 4. Objasniti funkcionalnost radnog prostora i mjesta rada 5. Preporučiti opciju za kvalitetnu zaštitu djece u radu s računalom Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke