Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije. Korištenje stručnih priručnika u svrhu izrade PP prezentacije. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – definicije, odnosne rečenice, uzročno-posljedične veze. Opći jezični sadržaji – komunikacija, pisanje poslovnih pisama, e-poruka, izrada dokumentacije. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija – u vezi naočala, naočalnih leća, okvira, vrsta i materijala te sunčanih naočala.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije (usmene i pismene) s klijentima na engleskom jeziku, predstavljanje pročitanog sadržaja i diskusija na zadanu temu, održavanje sastanaka, vođenje zapisnika.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti i prezentirati stručnu temu po vlastitom izboru. 2. Pravilno primijeniti gramatičke strukture: relativne rečenice i razlike među varijantama engleskog jezika (britanski i američki ortografski standard). 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz obrađenih područja struke u govoru i pismu (vrste i dijelovi naočala, sunčane naočale). 4. Napisati jednostavniji stručni tekst na engleskom jeziku. 5. Komentirati i razmjenjivati mišljenja o temama vezanim uz područje očne optike i optometrije. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje