Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (oko – dijelovi i funkcija, refraktivne greške, astigmatizam, sljepoća, bolesti oka). Korištenje stručnih priručnika. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – modalni glagoli, kolokacije, sročnost, tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema. Opći jezični sadržaji – komunikacija, opis istraživanja, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi, kolokacije i terminologija u vezi bolesti oka, refrakcijskih grešaka i stanja.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući stanje oka, bolesti oka i refrakcijske pogreške.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primijeniti stručno nazivlje vezano uz refrakcijske greške i bolesti oka u govornoj i pisanoj komunikaciji. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: kondicionale, imperative i glagolske imenice. 3.Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja očne optike i optometrije. 4. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje