Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (oko – dijelovi i funkcija, refraktivne greške, astigmatizam, sljepoća, bolesti oka). Korištenje stručnih priručnika. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – modalni glagoli, kolokacije, konkordancija, tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema. Opći jezični sadržaji – komunikacija, opis istraživanja, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi, kolokacije i terminologija u vezi bolesti oka, refrakcijskih grešaka i stanja.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući stanje oka, bolesti oka i refrakcijske pogreške.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Integrirati stečeno znanje u područje optometrije 2. Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem 3. Komentirati pojedine sadržaje obrađenih nastavnih cjelina 4. Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza 5. Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji 6. Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji 7. Prevesti stručni tekst 8. Napisati kraći stručni tekst uz diskusiju o obrađenoj temi Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju -Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje -Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) -Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje)