Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljitih znanja iz anatomije i fiziologije oka potrebnih za razumijevanje predmeta Patologija oka, Farmakologija, Kontaktne leće, Refrakcija i binokulami vid i dr.

Sadržaj predmeta:

Osjetilo vida i njegov razvoj. Ustrojstvo očne jabučice. Izvanjski vezivni ovoj očne jabučice: bjeloočnica i rožnica. Srednji krvnožilni ovoj očne jabučice: žilnica, šarenica i zrakasto tijelo. Unutarnji ovoj očne jabučice: mrežnica, osjetne stanice, žuta i slijepa pjega. Refrakcijski uređaj oka: očna leća, očne sobice, staklasto tijelo. Nastanak i optjecaj očne vodice, venska slijevnica (Schlemov kanal). Krvne i limfne žile oka (art. centralis retinae, art. lacrimalis, srt. viliares, art. supraorbitalis et. art. ethomodialis). Očnica (orbita). Izvanjski mišići očne jabučice i njihovo oživčenje. Zaštitni sustav oka: vjeđe, očna spojnica, suzni uređaj. Nastanak vidnog osjeta (osjet svjetla i boje), rodopsin. Vidni živac i vidni put te vidna središta u mozgu. Optički sustav oka i sposobnost prilagodbe (akomodacije). Zaštitni sustav oka – vijeđe, očna spojnica i suzni uređaj. Nastanak vidnog osjeta (osjet svjetla i boje), rodopsin. Vid i gledanje, binokulami vidi, horopter, perimetrija i prikaz očnog dna (fundusa).

Kompetencije:

Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će biti osposobljeni primijeniti određena znanja i vještine cjelovitog, biosociopsihološki pristupa ljudima u svrhu očuvanja zdravlja i olakšavanja suočavanja sa zdravstvenim teškoćama, a koji se tiču anatomije i fiziologije oka te dobiti predznanje za nove kolegije vezane za razumijevanje načina liječenja bolesti oka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Znati cjelovitu anatomiju oka 2. Znati cjelovitu fiziologiju oka 3. Znati primijeniti naučena znanja na konkretnim primjerima 4. Povezati anatomiju i fiziologiju u jednu cjelinu 5. Imati osnovicu za druge kolegije vezane uz problematiku oka 6. Znati prepoznati anatomski uzrok bolesti oka 7. Znati prepoznati fiziološki uzrok bolesti oka 8. Znati mehanizme nastanka bolesti oka Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Povezati prepoznate dijelove ljudskoga tijela i njihove funkcije -Navesti anatomske dijelove oka -Opisati funkciju pojedinih anatomskih dijelova oka -Razlučiti fiziološko stanje od patoloških promjena oka