Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o skladišnim sustavima i upravljanju skladišnim procesima. Upoznavanja s osnovnim obilježjima i konceptima skladišnih procesa. Razumijevanje teorijskih odrednica, važnosti i postupaka za upravljanje zalihama.

Sadržaj predmeta:

Uvod u upravljanje zalihama i skladištima. Podjela skladišta prema vlasništvu, lokaciji, načinu gradnje, vrsti robe i tehnologiji skladištenja. Skladišne operacije: prijem, pohrana komisioniranje i otprema robe Informacijska potpora skladišnim procesima. Skladišna oprema. Metode izračuna lokacije skladišta Vrste zaliha, Normativi i zaliha. Modeli upravljanja zalihama. Planiranje zaliha, ABC analiza zaliha. Određivanje vrijednosti zaliha.

Kompetencije:

Opće: Vladanje stručnim znanjima i vještinama za planiranje, organiziranje i vođenje zaliha. Specifične: Poznavanje skladišnih sustava, procesa i načina organizacije skladišnih procesa.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Izračunati potrebu količinu zaliha 2. Analizirati procese upravljanja zalihama 3. Predložiti model upravljanja zalihama unutar logističkog sustava na temelju određenih kriterija 4. Organizirati usluge i procese unutar skladišta 5. Analizirati učinkovitost pojedinih skladišnih operacija 6. Predložiti moguća rješenja skladišnih procesa i skladišne opreme 7. Valorizirati prednosti i nedostatke postojećih skladišnih sustava 8. Primijeniti tehnička znanja za rješavanje problema upravljanja zalihama Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava -Samostalno analizirati pokazatelje optimizacije logističkih procesa - Procijeniti sigurnost sustava logistike