Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz upravljanja prometom u složenim uvjetima.

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj prometa i transporta Osnovne značajke prometnog i transportnog sustava. Infrastruktura kopnenog prometnog sustava. Infrastruktura u vodnom i zračnom prijevozu. Transportni lanci. Tehnologije u cestovnom transportu. Tehnologije u željezničkom, zračnom i vodnom transportu. Pretovarne operacije i upravljanje pretovarnim operacijama. Upravljanje cestovnim transportom. Upravljanje prometom u gradskim područjima. Upravljanje kombiniranim prijevozom. Sigurnost putnika i tereta u prijevozu. Optimizacija prometnih i transportnih procesa. Logistika i logistički procesi u transportu. Troškovi prijevoza. Upravljanje prometom u kriznim stanjima (teroristička i borbena). Upravljanje prometom u NATO vođenim operacijama. Upravljanje prometom za potrebe NATO saveza uz potporu države domaćina.

Kompetencije:

Sposobnost upravljanja prometom posebice u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Organizirati radne procese u logističko-transportnoj tvrtki 2. Upravljati transportnim lancima u različitim granama prometa 3. Upravljati troškovima prijevoza u logističkoj organizaciji 4. Osmisliti mogućnost optimizacije prometnih i transportnih procesa 5. Povezivati znanja upravljanja prometnom i transportom s ostalim znanjima iz domene logističkog sustava 6. Kritički prosuđivati prednosti i nedostatke pojedinih načina prijevoza 7. Osmisliti mogućnost optimiziranja transportnog procesa 8. Organizirati sustav prometa i transporta u NATO okružju 9. Pratiti sve dostupne izvore informacija s aspekta prometa i transporta. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike -Planirati upravljanje u procesu logističkih aktivnosti -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike