Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Spoznaja procesa razvoja, provedba selekcije i izbora osoblja logistike. Usvajanje znanja s područja obrazovnih modela u području logistike.

Sadržaj predmeta:

Značaj managementa ljudskih potencijala. Strategijski management ljudskih potencijala. Planiranje ljudskih potencijala. Analiza posla. Pribavljanje, izbor, uvođenje i raspoređivanje osoblja. Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti. Motiviranje i nagrađivanje. Obrazovanje i razvoj zaposlenika. Stvaranje adekvatne klime i organizacijske kulture. Socijalna i zdravstvena zaštita. Radni odnosi. Različite usluge zaposlenicima. Stimulacijski aspekti materijalnog nagrađivanja.

Kompetencije:

Sposobnost korištenja znanja i vještina za upravljanje ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Predvidjeti potrebe za ljudskim potencijalima u organizaciji 2. Isplanirati pribavljanje ljudskih potencijala 3. Prikazati model doprinosa i važnosti mjerenja ljudskih potencijala 4. Protumačiti važnost motiviranja i nagrađivanja ljudskih potencijala u organizacijama 5. Voditi stručnu raspravu o upravljanju ljudskim potencijalima u organizaciji 6. Protumačiti važnost praćenja radne uspješnosti 7. Koristiti metode i tehnike profesionalne selekcije 8. Povezati obrazovanje s razvojem karijere ljudskih potencijala 9. Povezati značaj managementa ljudskih potencijala s ostvarivanjem konkurentske prednosti Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Primijeniti načela upravljanja ljudskim potencijalima u logističkom sustavu -Procijeniti sigurnost sustava logistike -Prepoznati potrebu cijeloživotnog učenja u razvoju sustava logistike