Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje osnova uspostave sigurnosti logističkog sustava. Usvajanje sigurnosnih standarda u integralnim sustavima logistike.

Sadržaj predmeta:

Potencijalne opasnosti i rizici u logističkom procesu. Ugroze vojne logistike. Rizici za djelatnike, logistička poduzeća i klijenti. Ugrožavanje poslovnih podataka. Procjena opasnosti i plan zaštite. Zaštitne mjere i postupci, uspostava sustava sigurnosti. Upravljanje sustavom sigurnosti. Osiguranje. Tehnička i tjelesna zaštita. Zaštita poslovnih podataka. Ugroze i rizici pri transportu i skladištenju robe. Ugroze i rizici pri prijevozu putnika. Međusobni utjecaj logističkog procesa i prirodnog okoliša. Prirodne i tehnološke nesreće i katastrofe. Opasne tvari u prometu prema relevantnim konvencijama za pojedine transportne grane. Znakovi i upozorenja. Pravno reguliranje sigurnosti i zaštite u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Konvencije o zaštiti u prometnom procesu. Zakonski propisi uredbe i pravilnici o zaštiti u prometnom sustavu Republike Hrvatske. Značenje sigurnosnih mehanizama u logističkim procesima. Bit i značenje logističke sigurnosti, logistička sigurnost kao konkurencijska prednost. Logistička sigurnost kao sastavni dio integralnog sigurnosnog sustava. Sigurnosni koncepti u logističkih procesima. Logistička sigurnost s vidika zakonskog uređenja nekih područja sigurnosti. Požarna sigurnost. Sigurnost i zaštita na radu. Zaštita okoliša i ekološka zaštita, utjecaj ergonomskih rješenja na logističku sigurnost. Sigurnosni mehanizmi u unutrašnjem transportu. Mjere sigurnosti u procesu skladištenja, u procesima utovara-istovara i na prometnim putovima. Sigurnosni mehanizmi u logističkoj dokumentaciji: unutrašnja kontrola i revizija prijevozne, skladišne, ugovorne i druge poslovne dokumentacije, inspekcijski nadzor. Logistička sigurnost i osiguranje. Odgovornost za logistiku sigurnost, način nadzora nad izvođenjem sigurnosnih mehanizama u logističkim procesima.

Kompetencije:

Opće: Sposobnost za ocjenjivanje ranjivosti, ugroženosti u logističkim procesima Specifičnosti: Planiranje i izvođenje mjera sigurnosti.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razumjeti sustav sigurnosti logističkog sustava i procesa i razlučiti njegove sastavnice i okruženje 2. Razumjeti rizike i sigurnost pri transportu i skladištenju robe i prijevozu putnika u svim transportnim granama 3. Razumjeti utjecaj logističkog sustava na okoliš i mjere zaštite 4. Analizirati ugrožavanje sigurnosti logističkog sustava i predlagati mjere zaštite kao i vrednovati njihov doseg 5. Razumjeti osnovne pojmove kriznog menadžmenta 6. Analizirati, organizirati i nadzirati sustav sigurnosti logističkih organizacija i procesa 7. Primijeniti stečena znanja i predlagati mjere sigurnosti logističkog sustava i procesa Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Procijeniti sigurnost sustava logistike - Promovirati provedbu logističkih usluga koje imaju utjecaja na okolinu i sigurnost stanovništva