Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanja osnovnih statističkih pojmova i metoda. Stjecanje vještina primjene statistike u logistici.

Sadržaj predmeta:

UVOD. Populacija, slučajni uzorak i slučajna pojava. VJEROJATNOSNI MODELI. Slučajni događaji i vjerojatnost. VARIJABLE. Pojam i klasifikacija. Diskretne varijable. Binomna varijabla. Neprekidne varijable. Normalna varijabla. Dvije kategorijske varijable - zajednička distribucija, marginalne i uvjetne distribucije. Dvije kvantitativne varijable - linearni model, korelacija i regresija. SLUČAJNI UZORAK. Točkaste procjene. Plug in model. INFERENCIJALNA STATISTIKA. Intervalna procjena očekivane vrijednosti. Testiranje hipoteze o očekivanoj vrijednosti. Testiranje hipoteze o distribuciji. Testiranje hipoteze o nezavisnosti dvije varijable. Testiranje hipoteze o razlici očekivanja dvije kvantitativne varijable. Linearni model – testiranje modela i intervalna procjena predviđana.

Kompetencije:

Sposobnost korištenja statističkih pojmova i metoda.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati populaciju, uzorak i slučajnu pojavu u danoj situaciji (ishod na nivou studija) 2. Obraditi numerički i grafički podatke o populaciji i uzorku uz pomoć Excela (generički ishod) 3. Identificirati varijable u danoj situaciji i prepoznati binomnu i normalnu varijablu 4. Napraviti intervalnu procjenu očekivane vrijednosti varijable 5. Testirati hipotezu o očekivanoj vrijednosti varijable 6. Testirati hipotezu o distribuciji varijable. 7. Testirati hipotezu o nezavisnosti dvije varijable 8. Testirati hipotezu o razlici očekivanja dvije kvantitativne varijable 9. Postaviti, testirati i koristiti linearni model ovisnosti dvije kvantitativne varijable 10. Koristiti Excel u statističkoj obradi (generički ishod) Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema -Samostalno analizirati pokazatelje optimizacije logističkih procesa -Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema