Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz efektivnosti tehničkih sustava i integralne logističke potpore tehničkim sustavima.

Sadržaj predmeta:

Temeljni pojmovi. Integralna logistička potpora. Efektivnost složenih tehničkih sustava. Troškovi životnog ciklusa. Pouzdanost i modeli otkaza. Pouzdanost popravljivih sustava. Raspoloživost (spremnost). Pogodnost za održavanje.

Kompetencije:

Opće: Primjena teorijskih znanja iz efektivnosti tehničkih sustava u području pouzdanosti i u procesu logističke potpore složenih sustava Specifične: Primjena logističkog inženjerstva na procesima održavanja tehničkih sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati zahtjeve efektivnosti u razvoju i opremanju s tehničkim sredstvima 2. Prepoznati parametre pouzdanosti i pogodnosti za održavanje tehničkih sredstava 3. Rješavati probleme upravljanja sustavom eksploatacije tehničkih sredstava 4. Uspostaviti suradnju s konstruktorima, proizvođačima, korisnicima i održavateljima u razvoju, proizvodnji i opremanju s tehničkim sredstvima prilagođenim eksploataciji 5. Primijeniti spoznaje o efektivnosti u realnom sustavu i procesima eksploatacije za koje je odgovoran 6. Pomoći u izgradnji informacijskog sustava u cilju praćenja povijesti eksploatacije, a sa svrhom stvaranja baze podataka 7. Pratiti troškove eksploatacije i upravljati njima u cijelom životnom ciklusu tehničkih sredstava 8. Definirati zahtjeve i surađivati u izradi standarda pouzdanih tehničkih sredstava pogodnih za održavanje Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema