Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje suvremenih ugroza i metoda zaštite. Predmet će omogućiti studentima spoznavanje prirode, dosege i posljedice koje prijete suvremenom društvu od suvremenih ugroza, te metodologije njihovom suprotstavljanju i uklanjanju posljedica. Studenti će se osposobiti u samostalnom radu, istraživanju pojedinih aspekata ugrožavajućih procesa, te samostalnoj analizi i prezentaciji problemskih sadržaja vezanih uz suvremene ugroze i sigurnost.

Sadržaj predmeta:

1. Osnovni pojmovi nacionalne sigurnosti 2. Odnos nacionalne i međunarodne sigurnosti 3. Instrumenti zaštite međunarodne sigurnosti 4. Međunarodni odnosi i kolektivna sigurnost 5. Suvremeni geostrateški i geopolitički odnosi 6. Perspektive razvoja sustava nacionalne i međunarodne sigurnosti 7. Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje procesa u suvremenim međunarodnim odnosima, procesu generiranja kriza zbog suvremenih ugroza i uspostavi sustava sigurnosti na nacionalnoj i korporacijskoj razini.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Bolje razumjeti odnose i promjene u suvremenom svijetu 2. Razumjeti fenomenologiju globalnih odnosa i položaj EU u globalnim odnosima 3. Razumjeti procese generiranja kriza zbog suvremenih ugroza 4. Razumjeti sustave sigurnosti na nacionalnoj i korporacijskoj razini i međusobne odnose 5. Razumjeti i primijeniti metode rješavanja suvremenih prijetnji 6. Samostalno analizirati suvremene ugroze Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Protumačiti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa - Razlikovati karakteristike tradicionalnih i modernih kriza - Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav