Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata sa psihološkim aspektima raznih kriza te u kojim područjima kriznog menadžmenta psiholozi mogu doprinijeti efikasnom preveniranju/ublažavanju/rješavanju kriza. K tome, psihologija s elementima i društvenih i prirodnih znanosti, razvila je razne znanstvene metode, te je upravo na primjerima iz psihologije moguće uputiti studente u načela znanstvenog rada koja se vrlo dobro mogu primijeniti i u području istraživanja kriznog menadžmenta, kao i u transferu tih znanja ma probleme u praksi.

Sadržaj predmeta:

1. Osnove znanstvenih istraživanja u području tehničkih, društvenih i prirodnih znanosti 2. Osnove strukture ličnosti, kognitivnih, motivacijskih i emocionalnih procesa 3. Psihologija promidžbe; priprema power-point prezentacija 4. Komunikacijske vještine i načela uspješnog pregovaranja 5. Sprječavanje i rješavanje konflikta 6. Vrste kriza s psihološkog stajališta 7. Karakteristike efikasnih vođa i vođenje u kriznim situacijama 8. Specifičnosti dječje i staračke dobi u kriznim situacijama 9. Sastavljanje i načela funkcioniranja interdisciplinarnih timova 10. Psihološki aspekti prirodnih katastrofa 11. Psihološki aspekti tehnoloških katastrofa 12. Stres i načini sučeljavanja sa stresom 13. Trauma i oporavak od traume 14. Psihološka pomoć za vrijeme i nakon krize 15. Krizni aspekti serijskih zločina (serijska ubojstva, masovna ubojstva; podmetanje požara, vandalizam, nogometni huliganizam)

Kompetencije:

Apsolviranjem kolegija studenti će steći opća znanja iz psihologije i kako se ona primjenjuju u predviđanju, ublažavanju/rješavanju kriza i na koncu smanjenju psiholoških šteta od kriza. Steći će vještine za pripremu, provođenje i izvješćivanje o provedenim znanstvenim projektima u području kriznog menadžmenta. Također će steći temelj za multidisciplinarni rad u timovima sastavljenim za optimalni pristup kriznom menadžmentu.

Ishodi učenja:

Studenti nakon uspješno položenog ispita iz ovog kolegija će: 1. Procijeniti stručnu literaturu i istraživačke projekte s psihološkim elementima u području kriznog menadžmenta. 2. Izabrati primjerene promidžbene akcija vezane uz zaštitu od velikih nesreća i katastrofa iz skupa ponuđenih. 3. Objasniti osnovne simptome stresa, psihološke traume i krize. 4. Upoznati osnovne postupke psiholoških kriznih intervencija u velikim nesrećama i katastrofama. 5. Prepoznati ulogu stručnjaka za psihološku pomoć u interdisciplinarnom timu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza - Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta - Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav