Ects: 7
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje rizika prisutnih u suvremenim korporacijama. Stjecanje znanja i vještina za procjenu i upravljanje rizicima te za razvoj i unapređenje sustava pogonske sigurnosti.

Sadržaj predmeta:

1. Korporacija: Vrste korporacija. Sigurnosni aspekti korporacija i poslovnog okruženja. Upravljanje korporacijom. 2. Korporacijski rizici i sigurnost: Modeli rizika. Korporacijski rizici. Kontrolirani, djelomično kontrolirani i rizici izvan korporacijske kontrole. Odnos rizika i sigurnosti. 3. Organizacija korporacijske sigurnosti: Sigurnosne filozofije. Zadaće sustava sigurnosti. Organizacija sustava sigurnosti. Modeli organiziranja sustava pogonske sigurnosti. 4. Upravljanje korporacijskom sigurnosti: Politike sigurnosti. Provjere sustava sigurnosti (izvješća, procedure, propisi i norme). Suvremeni alati upravljanja sustavom sigurnosti. Planiranje razvoja sigurnosti. Strategije i metode upravljanja rizicima. Kvantitativne metode upravljanja rizicima.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje rizika djelovanja korporacija, njihovu međuovisnost i utjecaj na uspostavu sustava sigurnosti. Studenti će steći vještine koje se odnose na primjenu kvantitativnih metoda procjene i upravljanja korporacijskim rizicima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti načine djelovanja korporacija 2. Razlučiti sigurnosne aspekte prisutne u različitim korporacijama 3. Procijeniti različite vrste unutarnjih i vanjskih korporativnih rizika 4. Preispitati oblike organiziranja sigurnosti u korporacijama 5. Analizirati politike korporativne sigurnosti 6. Planirati razvoj korporativne sigurnosti Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza - Analizirati prijetnje, mjere i sustave poslovne sigurnosti - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav