Ects: 16
Predavanja: 0
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Diplomskim radom student dokazuje stručno znanje i samostalnost u radu.

Sadržaj predmeta:

1.Predavanje o načinu izrade diplomskog rada. 2.Priprema za izradu diplomskog rada. 3.Izrada diplomskog rada.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati stručni problem. 2. Osmisliti i samostalno provesti istraživanje. 3. Samostalno riješiti praktični problem/zadatak. 4. Primijeniti usvojena znanja i opće kompetencije stečene tijekom studija. 5. Primijeniti usvojena znanja i specifične kompetencije pripadnog predmeta. 6. Primijeniti metodologiju pisanja stručnog i znanstvenog djela. 7. Napraviti prikaz rezultata provedenog istraživanja korištenjem multimedijskih alata. 8. Koristiti prezentacijske vještine kod interpretacije rezultata istraživanja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav