Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o upravljanju projektima.

Sadržaj predmeta:

Pokretanje projekta. Definiranje i upravljanje opsegom projekta. Izrada plana projekta. Analiza rizika i faktori uspjeha. Definiranje projektnog tima. Definiranje potrebnih projektnih resursa. Upravljanje troškovima. Upravljanje kvalitetom. Praćenje napredovanje projekta. Zatvaranje projekta. Menadžerske vještine. Marketing.

Kompetencije:

Upravljanje kompleksnim zadaćama u Project Managementu (planiranje, organiziranje, vođenje i nadzor) jednog ili više projekata unutar neke organizacije, te znanja u Projectportfolio Managementu, projektnom umrežavanju, kao i vještine prezentacije, moderacije, organiziranja sastanaka.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Kreirati projektni plan koji uključuje vremenske rokove i resurse unutar zadanim financijskim okvirima 2. Rasporediti poslove prema profilima stručnjaka koji sudjeluju u projektu 3. Organizirati projektne sastanke koji služe za koordinaciju ključnih članova projektnog tima 4. Predvidjeti efekte na projektni plan u slučaju neplaniranih promjena 5. Upravljati kvalitetom tijekom trajanja projekta 6. Zaključivanje faza planiranja, izrade i primopredaje projekta 7. Ocijeniti rizičnost projekta prije početka implementacije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Obrazložiti svoje stavove, rješenja i prijedloge u timskom radu (10). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11).