Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina za razumijevanje, dizajniranje i unapređenje poslovnih procesa.

Sadržaj predmeta:

Izazovi u upravljanju poslovnim procesima. Načini upravljanja procesima u poslovanju i njihovom unapređenju. Razumijevanje organizacijskih procesa (definicija i klasifikacija procesa, identifikacija ključnih procesa, te modeliranje i dokumentiranje procesa). Mjerenje performansi procesa i benchmarking. Principi i smjernice za unapređenje procesa, te upravljanje promjenama u procesima. Programska podrška za modeliranje i unapređenje procesa. Alati za simulaciju izvođenja poslovnih procesa. Kreiranje i izvođenje instanci poslovnih procesa. Modeliranje podataka i ekrana aktivnosti poslovnih procesa. Kreiranje podprocesa. Integracija poslovnih procesa s komponentama programskog jezika Java.

Kompetencije:

Modeliranje poslovnih procesa. Mjerenje i analiza performansi poslovnih procesa. Implementacija unapređenja poslovnih procesa. Razumijevanje uloge i potencijala za korištenje upravljanja procesima u poslovanju. Upravljanje promjenama u procesima. Razumijevanje različitih pristupa modeliranju i unapređenju poslovnih procesa. Korištenje osnovnih alata za modeliranje procesa. Simuliranje jednostavnih poslovnih procesa i korištenje rezultata simulacije za analiziranje performansi procesa.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Oblikovati poslovni proces kroz procesni dijagram 2. Kritički prosuđivati performanse poslovnih procesa 3. Preurediti poslovni proces u slučaju novih poslovnih zahtjeva 4. Ocijeniti koji poslovni proces u organizaciji je moguće unaprijediti korištenjem upravljanja procesima 5. Vrjednovati rezultate simuliranja izvođenja poslovnih procesa 6. Povezati različite servise unutar organizacije s oblikovanim poslovnim procesom 7. Rasporediti razine detalja poslovnog procesa po aktivnostima i podprocesima unutar procesnog dijagrama 8. Instaliranje, konfiguriranje i korištenje jBPM sustava Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Planirati razvoj informacijskih sustava prema potrebama korisnika (7). - Obrazložiti svoje stavove, rješenja i prijedloge u timskom radu (10).