Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja vezanih uz bazu znanja, njezino kreiranje, prikupljanje i korištenje podataka iz baze znanja, te korištenje baze znanja u poslovanju organizacije.

Sadržaj predmeta:

Uvod u upravljanje bazom znanja. Priroda znanja. Alati za upravljanje bazom znanja. Utjecaj upravljanja baze znanja na rad organizacije. Faktori koji utječu na bazu znanja. Tehnologije za upravljanje bazom znanja (umjetna inteligencija, digitalne knjižnice, repozitoriji itd.). Sustavi za spremanje i korištenje ljudske ekspertize. Pretvorba između različitih vrsti znanja. Sustavi za kreiranje baze znanja. Sustavi za spremanje, organiziranje, formaliziranje i distribuiranje znanja (koncepti mapa, procesno modeliranje, RSS, Wiki, Delphi metoda itd.). Alati za kategorizaciju i klasifikaciju znanja. Budućnost upravljanja znanjem.

Kompetencije:

Razumijevanje osnovnih koncepata u proučavanju znanja i njegovog kreiranja, prikupljanja, prezentacije, širenja, korištenja i upravljanja njime. Razumijevanje uloge i korištenja baze znanja u organizacijama i institucijama, te uobičajene prepreke kod upravljanja bazom znanja. Poznavanje osnovnih koncepata, metoda, tehnika i alata na računalu za upravljanje bazom znanja. Razumijevanje načina korištenja i integracije baze znanja s ostalim komponentama informacijskog sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1) Upravljati bazom znanja pomoću specijaliziranih alata. 2) Prezentirati podatke koji predstavljaju sadržaj baze znanja u obliku prikladnom za korištenje unutar organizacija. 3) Integrirati sadržaj baze znanja s ostalim komponentama informacijskog sustava. 4) Odabrati prikladne sustave za spremanje, organiziranje, formaliziranje i distribuiranje znanja. 5) Planirati daljnji razvoj i upravljanje bazom znanja u budućnosti informacijskog sustava. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Ustanoviti vezu između inženjerijskih aktivnosti, dizajna, proizvodnje, marketinga i potreba korisnika proizvoda i usluga (1). - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).