Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Istražiti probleme i pristupe u upravljanju informacijskim sustavima (IS) u organizacijama, i kako IS mogu podržavati, omogućiti, ili se integrirati u različite tipove organizacijskih službi. Kako viši menadžment pristupa akviziciji, razvoju i implementaciji planova i procedura da bi se postigao koristan i učinkovit IS. Kako se definiraju: infrastruktura IS-a na visokom nivou, i sustavi koji podržavaju operacijske, administrativne i strategijske organizacijske potrebe. Voditelji organizacija moraju znati ocijeniti postojeći IS i nove tehnologije i kako one mogu utjecati na organizacijski razvoj i strategiju. Ideje razvijene u ovom predmetu trebaju osigurati dugotrajnu perspektivu koja može pomoći menadžerima razumjeti sve više globalizirano i tehnološki intenzivno poslovno okružje.

Sadržaj predmeta:

Uloga IS-a u organizacijama, tj. kako se koriste informacije, i kako postaju dostupne. Utjecaj IS-a na organizacijske procese i strukture. Planiranje i ekonomika IS-a. Uloga IS-a u definiranju i oblikovanju konkurencije. Upravljanje IS-om. Financiranje investicija u IS i vrednovanje performansi njihovog djelovanja. Usvajanje resursa informacijske tehnologije i njihove sposobnosti. Korištenje sustava za odgovorno upravljanje IS/IT-om. Upravljanje rizikom.

Kompetencije:

Razumijevanje aktivnosti i funkcija unutar područja informacijskih sustava, uključujući upravljanje IT-om i ulogu CIO-a (engl. Chief Information Officer). Moći razumjeti kako viši menadžment donosi odluke o uporabi IS-a za podršku osnovnim i pomoćnim poslovnim procesima i onima koji povezuju organizaciju s dobavljačima i korisnicima. Razumijevanje koncepata ekonomike informacija na nivou poduzeća i kako IS postaje ključni izvor kompetitivne nadmoći. Razumijevanje postojećih i nadolazećih informacijskih tehnologija, te funkcije i utjecaja IS-a na organizacijsko djelovanje. Evaluacija problema i izazova povezanih s uspješnim i neuspješnim uključivanjem IS-a u tvrtku. Razumjeti način na koji se donose strategijske odluke za uključivanje IS resursa i vještina, uključujući sposobnosti za evaluaciju različitih mogućnosti nabavljanja. Primjenjivanje informacija prema potrebama različitih industrija i područja djelovanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Procijeniti kompetitivnu prednost korištenja informacijskog sustava prilikom stjecanja prednosti nad konkurencijom 2. Procijeniti rizik mogućih problema i izazova koji se mogu dogoditi tijekom implementacije informacijskog sustava u poslovanje tvrtke 3. Izabrati opciju između uvođenja vlastitih ili novih resursa prilikom proširivanja informacijskog sustava Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Planirati razvoj informacijskih sustava i prilagođavati korisnicima (7). - Predložiti poboljšanja u području sigurnosti podataka i sustava (8).