Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja u praktičnoj primjeni objektno orijentiranog programiranja u .NET okruženju.

Sadržaj predmeta:

Objektno orijentirano programiranje – općenito o klasama. Integrirano razvojno okruženje (IDE). Windows forme. Svojstva formi. Kontrole. Sučelja i njihova implementacija. Primjena kolekcija. Događaji i obrada događaja. Pojam delegata. Izuzeci i njihova obrada. Uporaba dretvi (niti). Korisničke kontrole i njihovo kreiranje. Izrada biblioteka klasa. Referenciranje. Povezivanje s bazom podataka. Uvod u ADO tehnologiju. OLEDB ili SQL provider. Izrada grafičkog sučelja. Izvještaji. Izrada instalacijskih procedura.

Kompetencije:

Stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno razvijanje poslovnih aplikacija upotrebom Microsoft-ovih objektno orijentiranih razvojnih alata povezivanje s bazom podataka pomoću ADO tehnologije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razviti poslovnu aplikaciju temeljenu na objektno orijentiranim principima 2. Kreirati Windows forme na kojima se temelji izgled grafičkog sučelja poslovne aplikacije 3. Procijeniti scenarije tijekom razvoja gdje je prikladnije koristiti klase, a gdje sučelja 4. Integrirati kontrole grafičkog sučelja s događajima koje može generirati korisnik aplikacije 5. Upravljati paralelnim aktivnostima unutar aplikacije pomoću dretvi 6. Organizirati programski kod u biblioteke klasa koje se mogu koristiti i u drugim projektima 7. Povezati aplikaciju s bazom podataka 8. Stvoriti instalacijsku proceduru za aplikaciju korištenjem instalacijske procedure Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6).