Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i praktičnog iskustva u PHP web programiranju.

Sadržaj predmeta:

Uvod u web programiranje. Programski jezici za web programiranje. PHP: tipovi podataka, varijable, operatori i naredbe za kontrolu toka programa, osnove funkcija, nizova znakova, polja i objekata, Interakcija s bazama podataka, generiranje dinamičkih slika i PDF datoteka te korištenje XML datoteka, izrada sigurnosnih skripti, obrada pogrešaka.

Kompetencije:

Samostalno izvođenje sljedećih aktivnosti: izradu web aplikacije unutar PHP-a i dizajniranje naprednih aplikacija u PHP MySQL okruženju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Oblikovati program korištenjem osnovnih karakteristika PHP programskog jezika 2. Razviti PHP web aplikaciju koja će koristiti MySQL bazu podataka 3. Generirati dinamičke slike koje će se koristiti unutar PHP web aplikacije 4. Napisati skripte za osiguravanje sigurnosnih aspekata tijekom korištenja web aplikacije 5. Upravljati pogreškama tijekom rada aplikacije 6. Upravljati sadržajem web aplikacije kroz sigurnu stranicu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6).