Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje naprednih znanja iz područja programiranja interaktivnih web tehnologija

Sadržaj predmeta:

Servisiranje i primanje objekata na web sučelju. Procesiranje grafičkih objekata na web sučelju. Definicija i mogućnosti SVG jezika. VML jezik. XSL-FO jezik. Grupiranje grafičkih objekata i izrada staze izreza i staze maskiranja. Filtar-efekti na webu. Stvaranje grafičkog web predloška. Interaktivna web vektorske grafika. Interaktivna animacija na web sučelju. Dinamičko stvaranje HTML i WML zapisa.. Automatizacija izrade PDF dokumenata iz baze podataka. Web servis. Izrada Web servisa pomoću WSDL i SOAP zapisa.

Kompetencije:

Osposobljavanje za samostalno napredno projektiranje na bazi web tehnologija. Stjecanje naprednih vještina koje će studentima omogućiti samostalan rad na oblikovanju, administriranju i održavanju web stranica i usluga. Samostalno definiranje web sjedišta, dizajniranje web sjedišta i sučelja, korištenje grafičkih i multimedijalnih datoteka, korištenje dostupnih programskih alata za programiranje na strani poslužitelja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1. Organizirati web sučelje na način da bude prilagođeno za korištenje multimedijskih sadržaja. 2. Kreirati web predložak na kojem će se temeljiti izgled web stranice. 3. Generirati izvještaje na temelju podataka iz baze. 4. Napisati web servis koji će se koristiti za dohvaćanje podataka iz baze. 5. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja usvajanjem novih tehnologija 6. Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6).