Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina za razvijanje aplikacija za različite mobilne platforme, te razlikovanje te vrste aplikacije s obzirom na desktop i web aplikacije.

Sadržaj predmeta:

Arhitektura mobilnih platformi i razlike prema drugim vrstama aplikacija. Operacijski sustavi na mobilnim platformama. Razvojni alati za mobilne platforme. Osnovne komponente aplikacija za mobilne platforme. Specifičnosti grafičkih sučelja za mobilne platforme. Komunikacija i povezivanje mobilnih uređaja s drugim mobilnim uređajima i mrežama. Baze podataka na mobilnim uređajima. Komunikacija mobilne aplikacije s poslužiteljskim računalom. Upravljanje pozivima, SMS porukama, kamerom i multimedijskim sadržajima. Korištenje informacija o geolokacijama. Sigurnost mobilnih uređaja. Emulatori mobilnih uređaja. Životni ciklus aplikacija za mobilne platforme.

Kompetencije:

Razumijevanje razlike između mobilnih i drugih platformi za aplikacije. Razumijevanje razlika između različitih operacijskih sustava za mobilne platforme. Korištenje razvojnih alata za mobilne platforme. Korištenje specifičnih karakteristika uređaja tijekom razvoja mobilnih aplikacija. Vještina planiranja razvoja mobilne aplikacije od ideje do realizacije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Procijeniti prikladnost odabira jedne od mobilnih platformi za implementaciju aplikacija 2. Usporediti različite operacijske sustave i mobilne uređaje koji ih podržavaju 3. Organizirati programski kod u klase, sučelja i pakete odnosno imenske prostore prema principima objektno orijentiranog programiranja 4. Razviti mobilnu aplikaciju s funkcionalnostima za korištenje na mobilnom uređaju. 5. Oblikovati sigurnosne mehanizme mobilne aplikacije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).