Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina vezanih uz sklopovske i programske komponente informacijskih sustava, dizajniranje organizacijskih procesa i programskih rješenja koje zahtijeva poznavanje mogućnosti i ograničenja informacijskih sustava.

Sadržaj predmeta:

Temeljni koncepti arhitekture računalnog sustava. Temeljne strukture organizacije računalnog sustava. Temeljne tehničke komponente sustava temeljenog na računalima. Uloga informatičke tehnologije u suvremenim organizacijama. Operacijski sustavi: osnovne funkcionalnosti, interna organizacija, višezadaćnost, sigurnost i virtualizacija. Računalne mreže: vrste osnovnih mreža, komponente, TCP/IP model, slojevi OSI modela i sigurnost. Računalne mreže u organizaciji. Podatkovni centri. Sigurnost infrastrukture informacijske tehnologije (sigurnost pojedinih komponenata, vatrozidovi i korištenje VPN-a). Uloga programskih okvira za kontrolnu i upravljanje uslugama (COBIT, ITIL itd.). Grid computing. Cloud computing. Analiza i upravljanje performansama informacijskog sustava.

Kompetencije:

Razumijevanje ključnih principa prikazivanja i manipulacije podataka u informacijskim sustavima. Razumijevanje principa višeslojnih arhitektura sustava i aplikacija. Razumijevanje razlika i sličnosti između osnovnih komponenti infrastrukture računalnih sustava kao što su poslužitelji, klijenti, mrežni uređaji, žične i bežične veze, programska i sigurnosna oprema, te njihove organizacije u infrastrukturnim rješenjima u organizacijama. Razumijevanje principa virtualizacije. Razumijevanje komunikacijskih protokola između uređaja kroz praktične primjere, te konfiguriranje infrastrukturnog rješenja sa svim potrebnim komponentama za manju organizaciju. Korištenje temeljnih koncepata IP mreža u svrhu konfiguriranja jednostavne računalne mreže. Razumijevanje uloge Internet mreže kao infrastrukturne komponente i dizajniranje jednostavnog infrastrukturnog rješenja temeljenog na Internetu. Razumijevanje uloge i komponenti velikih organizacijskih infrastrukturnih rješenja i programskih okvira za upravljanje takvim rješenjima. Razumijevanje i prepoznavanje prilika za uvođenje modela virtualnih servisa u organizaciju, kao što je Cloud Computing i sl.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti višeslojnu arhitekturu informacijskog sustava i aplikacija 2. Organizirati različite komponente infrastrukture računalnih sustava u funkcionalnu cjelinu 3. Samoprocijeniti prednosti i mane virtualnih sustava i servisa kao integralnog dijela informacijskog sustava 4. Usporediti različite komunikacijske protokole između uređaja u informacijskom sustavu 5. Konstruirati jednostavnu računalnu mrežu na osnovi temeljnih koncepata IP mreža 6. Razviti jednostavno infrastrukturno rješenje temeljenog na Internetu 7. Usporediti infrastrukturna rješenja za manje i veće organizacije Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Planirati razvoj informacijskih sustava prema potrebama korisnika (7). - Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih (9).