Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja vezanih uz informacijske sustave u sklopu organizacija, te integracije informacijskih sustava i organizacijskih procesa sa jedinstvenim sustavom baze podataka i alata za izvještavanje.

Sadržaj predmeta:

Poslovni procesi i integracija. Implementacija informacijskih sustava u organizacijama. Analiziranje poslovnih zahtjeva za odabir i implementacija informacijskih sustava u organizacijama. Odabir programske opreme za implementaciju informacijskih sustava u organizacijama. Izazovi vezani uz implementaciju globalnih aplikacija za informacijske sustave u organizacijama. Upravljanje zahtjevima za promjenama u organizacijama i informacijskim sustavima. Upravljanje procesima i podacima u informacijskim sustavima. Obrađivanje naloga i financijske transakcije. Produkcijska logistika, planiranje i upravljanje aplikacijama.

Kompetencije:

Razumijevanje osnova informacijskih sustava u organizacijama i problema vezanih uz njihovu implementaciju. Evaluacija troškova i koristi od implementacije informacijskih sustava u organizacijama. Razumijevanje načina integracije funkcijskih područja poslovanja u jedinstveni informacijski sustav. Korištenje principa „najbolje prakse“ u informacijskim sustavima. Razumijevanje uloge informacijskih sustava u izvršavanje procesa unutar organizacije. Integracija ključnih koncepata funkcionalno orijentiranih procesa kao što su računovodstvo, marketing i organizacijsko ponašanje radi poboljšanja poslovanja organizacije. Otkrivanje, opisivanje i evaluacija programskih rješenja velikih dobavljača programske opreme. Razumijevanje i praćenje trenutnih trendova vezanih uz informacijske sustave u organizacijama.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1) Procijeniti isplativost implementacije informacijskih sustava u organizacije. 2) Integrirati funkcijska područja poslovanja u jedinstveni informacijski sustav. 3) Odabrati najprikladnije gotovo programsko rješenje velikih dobavljača programske opreme koje će u potpunosti podržati sve tražene funkcionalnosti. 4) Upravljati korisničkim zahtjevima i promjenama u informacijskim sustavima. 5) Planirati životnim ciklusima aplikacija u produkcijskom okruženju. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Planirati uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku. - Identificirati, osmisliti i predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci. - Koristiti metode donošenja odluka i zaključaka u fazama razvoja informacijskih sustava. - Planirati uvođenje informacijskih sustava za potporu poslovnog odlučivanja. - Prezentirati vlastiti stručni rad (seminarski, diplomski, projekt,..)