Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj je svladavanje metoda i tehnika elektroničkog poslovanja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u elektroničko poslovanje. Vrste e-poslovanja. Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Pretpostavke za uvođenje e-poslovanja. Poslovni modeli i njihovo vrednovanje. Poslovni procesi. Problemi Sigurnost e-poslovanja. Elektronički sustavi plaćanja. Digitalni potpis. E-marketing. E-marketing i upravljanje odnosima sa klijentima. Potpora odlučivanju. E-tržišta. Elektroničke dražbe. Poslovanje u pokretu. Mobilno tržište. Elektronička razmjena podataka. Elektronička uprava. Privatnosti klijenata i zaštita privatnosti. Privatnost na Internetu. Intelektualno vlasništvo. Elektroničko gospodarstvo i informacijsko društvo.

Kompetencije:

Stjecanje znanja o metodama i tehnikama korištenima u elektroničkom poslovanju. Upoznavanje s konkretnim alatima koji se koriste u pojedinim vrstama e-poslovanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1) Poduprijeti uvođenje elektroničkog poslovanja u svrhu unapređenja rada organizacije. 2) Vrjednovati karakteristike različitih poslovnih modela. 3) Kreirati jednostavan poslovni proces koji opisuje segment poslovanja organizacije. 4) Upravljati odnosima s klijentima korištenjem e-marketinga. 5) Odabrati prikladne alate koji se koriste u pojedinim vrstama e-poslovanja. 6) Organizirati elektroničku razmjenu podataka za učinkovitiji rad sudionika poslovanja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Planirati uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku. - Identificirati, osmisliti i predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci. - Koristiti metode donošenja odluka i zaključaka u fazama razvoja informacijskih sustava. - Planirati uvođenje informacijskih sustava za potporu poslovnog odlučivanja. - Prezentirati vlastiti stručni rad (seminarski, diplomski, projekt,..)