Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata arhitekturom i principima rada distribuiranih baza podataka

Sadržaj predmeta:

Definicija distribuiranog sustava za upravljanje bazama podataka. Klasifikacija DDBMS. Arhitektura distribuiranog sustava. Fragmentacija i alokacija podataka. Chris Dateova pravila. Distribuirana obrada upita i distribuirano ažuriranje. Katalozi. Distribuirane transakcije (konkurentnost, dvofaznost, vremenske oznake, oporavak). Transakcijski protokoli. Sinkronizacija podataka. Heterogeni distribuirani sustavi. Dekompozicija i procesiranje upita. Optimiziranje distribuiranih upita. Kontrola konkurentnosti. Pouzdanost i sigurnost sustava distribuiranih baza podataka.

Kompetencije:

Student će upoznati arhitekturu, protokole i problematiku distribuiranog sustava za upravljanje bazama podataka. Stjecanje vještina dekompozicije i procesiranje upita u distribuiranim bazama podataka.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1. Objasniti arhitekturu sustava temeljenog na distribuiranim bazama podataka 2. Oblikovati sustav za podršku distribuiranih transakcija u takvim bazama podataka 3. Predvidjeti scenarije konkurentnog pristupa podacima u sustavima koji koriste distribuirane baze podataka 4. Predložiti rješenja za povećavanje pouzdanosti i sigurnosti sustava distribuiranih baza podataka 5. Usporediti različite sustave za upravljanje distribuiranim bazama podataka (DDBMS) Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati korištenje informacijskih sustava (3). - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).