Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Student će upoznati načine izrade baze podataka u Internet okruženju te razvoj Web aplikacija za pristup bazi podataka.

Sadržaj predmeta:

Infrastruktura Interneta. Podešavanje servera. Objekti za prikaz podataka. Izrada web obrasca za komunikaciju s bazom podataka. Načini komunikacije web klijenta i web servera (POST, GET). Provjera valjanosti podataka. Upravljanje stanjem internet aplikacije. Sigurnost aplikacije i podataka. Osnove web servisa. Upoznavanje s tehnologijama i protokolima pri razvoju web servisa. Projektiranje, razvoj i objavljivanje web servisa. Razvoj aplikacija uz korištenje postojećih web servisa.

Kompetencije:

Student će steći znanja i vještine potrebne za kreiranje baze podataka u internetskom okruženju, kao i znanja i vještine potrebne za izradu web servisa za komunikaciju s bazom podataka.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita ovog predmeta moći: 1. Razviti web aplikaciju koja pristupa bazi podataka 2. Integrirati web servise u web aplikaciju za pristupanje bazi podataka 3. Konstruirati model baze podataka prikladan za korištenje u internetskom okruženju 4. Napisati web servis za komunikaciju web aplikacije s drugim sustavima 5. Samoprocijeniti sigurnosne rizike u korištenju web aplikacije i podataka 6 . Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prezentirati inženjerijske metode i principe u dizajniranju informacijskih sustava i programske potpore (1). - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Planirati razvoj informacijskih sustava i prilagođavati korisnicima (7).