Ects: 5
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i praktičnog iskustva u ASP web programiranju.

Sadržaj predmeta:

Uvod u .NET framework i ASP.NET, kreiranje ASP.NET projekta, kreiranje ASP.NET web forme, korištenje serverskih kontrola, vrste ASP.NET jezika, dodavanje kôda u web formu, korištenje događaja kontrola i stranice (Events), ispravljanje grešaka (Debugging), korištenje try-catch strukture, postavljanje provjera za korisničko unošenje ili potvrdu podataka, kreiranje kontrola, pristupanje bazi podataka, ADO.NET, «DataSet», «DataTable», kreiranje konekcije, prikaz podataka u listi povezanoj na bazu podataka, korištenje više tablica, pozivanje stored procedura, XML, čitanje i pisanje XML-a, korištenje XML web server kontrole, kreiranje XML web servisa, pozivanje web servisa preko HTTP-a, preko «Proxy-a», korištenje «sessions» varijabli i «cookiesa», konfiguriranje, optimiziranje i postavljanje ASP.NET web aplikacije, korištenje «Cache» objekta, sigurnost aplikacije i prijava.

Kompetencije:

Samostalna izrada poslovnih web aplikacija korištenjem ASP.NET programske okoline.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razviti web aplikaciju temeljenu na ASP.NET tehnologiji 2. Kreirati ASP.NET web forme na kojima se temelji izgled grafičkog sučelja web aplikacije 3. Integrirati komponente koje omogućavaju izradu bogatih grafičkih sučelja web aplikacije 4. Upravljati podacima u bazi podataka preko ASP.NET web aplikacije 5. Pripremiti sigurnosne postavke ASP.NET web aplikacije kako bi se omogućila autorizacija i autentifikacija korisnika 6. Povezivanje ASP.NET web aplikacije s web servisima putem HTTP-a Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Razviti programske aplikacije korištenjem suvremenih strukturnih, proceduralnih i objektnih programskih jezika (6). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).