Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina vezanih uz dizajniranje, odabir, implementaciju i održavanje arhitekture informacijskih sustava u poduzećima pri čemu je naglasak na aplikacijama i infrastrukturi.

Sadržaj predmeta:

Servisno orijentirana arhitektura. Programski okviri za arhitekturu informacijskih sustava u poduzećima. Jezici za modeliranje arhitekture informacijskih sustava. Sistemska integracija. Programska oprema za upravljanje resursima arhitekture informacijskih sustava u poduzećima. Resursno orijentirana arhitektura. Praćenje i metrika poslovnih procesa. Arhitektura temeljena na modelu. Green computing. Virtualizacija sustava. Uloga programske opreme otvorenog koda. Softver kao servis (SaaS). Podatkovni modeli u poslovanju. Arhitektura i integritet podataka i informacija. Upravljanje sadržajem (Content management). Revizija informacijskih sustava i usklađivanje s propisima. Administriranje sustava. Programski okviri za kontrolu i upravljanje informacijskim sustavima. Nove tehnologije u poslovanju informacijskih sustava.

Kompetencije:

Razumijevanje različitih programskih okvira za analiziranje arhitekture informacijskih sustava i donošenje odluka. Evaluacija plana za integraciju novih tehnologija u poslovanje. Administriranje sustava korištenjem virtualizacije i praćenja rada komponenti informacijskih sustava. Upravljanje različitim tipova i opsega podatkovnih sadržaja. Razumijevanje ključnih koncepata arhitekture podataka i informacija, te evaluacija postojećih dizajna arhitekture podataka i informacija. Razumijevanje prednosti i nedostataka servisno orijentirane arhitekture. Razumijevanje uloge revizije arhitekture informacijskih sustava i usklađivanje s propisima. Razumijevanje integracije informacijskih sustava sa sustavima drugih subjekata (pružatelja usluge i drugim institucijama).

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Preporučiti različite programske okvire za analiziranje arhitekture informacijskih sustava i donošenje odluka 2. Procijeniti planove za integraciju novih tehnologija u poslovanje i opravdanost uvođenja servisno orijentirane arhitekture u informacijski sustav 3. Vrjednovati arhitekturu informacijskih sustava 4. Osmisliti način integracije informacijskog sustava sa sustavima drugih subjekata 5. Procijeniti opravdanost uvođenja arhitekture temeljene na modelu i na resursima 6. Samoprocijeniti najprikladniji način za opis arhitekture korištenjem jezika Archimate, okvira TOGAF ili Zachman Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti principe rada informacijskih sustava (2). - Predložiti poboljšanja u području sigurnosti podataka i sustava (8). - Analizirati utjecaje karakteristika IS na performanse i sigurnost istih (9).