PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU
Održavanje računalnih sustava 7.480,00 kn
Održavanje motornih vozila 7.480,00 kn
Održavanje zrakoplova 7.480,00 kn
Upravljanje u kriznim uvjetima 7.480,00 kn
Očna optika 12.490,00 kn

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

 


 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Visina naknade troškova školarine za redovne i izvanredne studente:

STUDIJ CIJENA PO SEMESTRU
Krizni menadžment 8.100,00 kn
Upravljanje logističkim sustavima i procesima 8.100,00 kn
Informacijski sustavi 8.100,00 kn

Školarina se plaća po semestru u 4 (četiri) rate sukladno ispostavljenom računu.

 


 

OSTALI TROŠKOVI

TROŠAK IZNOS
Administrativni troškovi upisa, indeksa, matičnog lista i osobnika 300,00 kn
Izrada studentske iskaznice (X-ice) 50,00 kn
Izdavanje duplikata studentske iskaznice (X-ice) 50,00 kn
Tisak primjerka diplome na engleskom jeziku 800,00 kn
Visina naknade za postupak vrednovanja i priznavanja ECTS bodova ostvarenih na nekom drugom visokom učilištu 300,00 kn
Izdavanje prijepisa ocjena 50,00 kn
Izdavanje nastavnog plana i programa 50,00 kn
Izdavanje duplikata indeksa 300,00 kn
Postupak ispisa sa studija 100,00 kn

*Na završetku studija Veleučilište izdaje diplomu na hrvatskom jeziku i dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku. Troškovi tiskanja diplome na hrvatskom jeziku i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku ne naplaćuju se.