Današnji brzi napredak tehnologija korištenih u područjima tehničkih struka, ne zadovoljava više tromi sustav školovanja već fleksibilan sustav prilagodljiv potrebama i potražnji na tržištu. Kako bi se upravo ovakav sustav obrazovanja mogao primijeniti na Veleučilištu Velika Gorica, uvedene su upisne kvote s maksimalnim brojem od 30 studenata po grupi što je u skladu s Bolonjskim procesom, a koji omogućuje studentima interaktivan rad s predavačima odnosno daje garanciju na kvalitetu nastave te postavlja studenta u centar obrazovnog procesa.

Misija

Kao visokoobrazovna ustanova provodimo stručne i specijalističke diplomske stručne studije i prilagođavamo se potrebama današnjeg tržišta, vodeći računa da studenti tijekom studiranja dobiju potrebno teorijsko i praktično znanje koje će im osigurati lakše zapošljavanje na tržištu rada. Cilj nam je da ta znanja, koja kroz svoj studij studenti stječu, budu primjerena najnovijim spoznajama i tehnologijama današnjeg svijeta znanosti i struke.

Primjeren broj studenata po pojedinim studijima i stavljanje studenata u centar obrazovnog sustava, uvođenje fleksibilnih studijskih programa te njihovo prilagođavanje stvarnim potrebama u gospodarstvu, kao i mnoštvo drugih noviteta, smisao je i vodilja po kojoj Veleučilište Velika Gorica razvija svoj nastavni proces.

Vizija

Vizija Veleučilišta Velika Gorica je biti renomirana i tehnološki suvremena obrazovna ustanova s jedinstvenim studijskim programima na području jugoistočne Europe. Razviti vlastiti nastavni kadar koji će pružati studentima visokostručno specifično obrazovanje te cjeloživotno usavršavanje. Integrirati sa gospodarstvom kao sastavnim dijelom obrazovanja i biti fleksibilna obrazovna ustanova spremna na konstantno prilagođavanje potrebama u gospodarstvu i pomagati njegovom razvoju.

Strategija

Veleučilište Velika Gorica je od svoga osnutka do danas uspostavilo sve preduvjete za rad te se usmjerilo prema stalnom unaprjeđivanju nastavnog procesa na svim razinama te uspostavi novih obrazovnih programa. Kao mladoj ustanovi, do ostvarivanja željenog stupnja razvoja predstoji čitav niz potrebnih aktivnosti i unutarnjih kontinuiranih poboljšanja što određuje i njezinu razvojnu strategiju. Razvijanje postojećih programa obrazovanja i stvaranje novih, s ciljem širenja na nova tržišta, upućuje na ekspanziju kao opciju razvojne strategije.

Svjesno određenih potražnji na tržištu, Veleučilište Velika Gorica je uspostavilo specijalističke studije u najtraženijim strukama ustrojenih studija čime omogućuje sadašnjim studentima nastavak obrazovanja na dvogodišnjem specijalističkom studiju. Na specijalistički studij, osim vlastitih studenata, Veleučilište upisuje i studente drugih visokih škola. Time se dodatno povećava mogućnost širenja na tržište prema studentima koji pohađaju neku drugu visokoškolsku ustanovu