Pročelnik studija: mr.sc. Vladimir Lebinac, v.pred. lebi

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije

Kratica: bacc. ing. techn. inf.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Stručni studij održavanja računalnih sustava namijenjen je stjecanju znanja i vještina potrebnih za uporabu i održavanje računalnih sustava s primjenom u različitim područjima, od automatizacije poslovanja do ugradbenih računala za nadzor različitih industrijskih i energetskih procesa.

Studij osposobljava polaznike za obavljanje poslova potpore uvođenja računala u različite segmente poslovnog procesa i poslove održavanja računalnih sustava, kao što su: odabir i konfiguriranje računala i programske podrške prema zahtjevima poslovnog procesa, podrška pri razvoju programske podrške, održavanje baza podataka, konfiguriranje i održavanje računalnih mreža, konfiguriranje i održavanje operacijskih sustava, nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka), te konfiguriranje i održavanje računala za nadzor i upravljanje u industrijskim, energetskim i drugim procesima.

Održavanje računalnih sustava je studij koji nudi stručnu usmjerenost sa znatnim praktičnim dijelom nastave. Budući da je posebno izražen nedostatak stručnjaka za održavanje računalnih sustava, koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava, stvoren je program obrazovanja stručnjaka informatičkih tehnologija čije kompetencije zadovoljavaju zahtjeve današnjeg tržišta.

Plan i program studija osmišljen je tako da u jednakoj mjeri zastupa kolegije iz područja projektiranja informacijskih sustava, softverskih i hardverskih tehnologija, što je naročito značajno za buduće inženjere održavanja računalnih sustava, koji su danas među najtraženijim profilima računalnog usmjerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

Završetkom stručnog studija Održavanja računalnih sustava stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja računalnih sustava i potpore korisnicima računala.

Prvostupnici ovog studija osposobljeni su za samostalno rješavanje stručnih problema planiranja, razvoja, implementacije računalnih sustava te njihove sigurnosti i zaštite.

Zanimanja u kojima će se zapošljavati inženjeri održavanja računalnih sustava

Potreba za zapošljavanjem inženjera održavanja računala postoji u različitim područjima rada. To su sljedeći poslovi ili zanimanja:

Poslovi održavanja računalnih sustava:

  • izrada optimalnih konfiguracija osobnih računala za različite poslove
  • odabir i konfiguriranje programske potpore prema zahtjevima poslovnog procesa
  • podrška projektiranju i izradi programske podrške
  • održavanje baza podataka
  • konfiguriranje i održavanje računalnih mreža
  • konfiguriranje i održavanje operacijskih sustava
  • nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka)
  • konfiguriranje i održavanje računala za nadzor i upravljanje industrijskim, energetskim i drugim procesima

Poslovi podrške korisnicima:

  • obuka korisnika za rad na računalu i uporabu različitih aplikacija
  • postavljanje i konfiguriranje operacijskog sustava i aplikacija na računalima korisnika

Razina

Dublin Descriptors

Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

1. Razumjeti osnovne programske algoritme i strukture podataka

2. Protumačiti osnovne zakone u elektrotehnici.

3. Razumjeti osnovne fizikalne koncepte i načela fizike.

4. Objasniti osnovnu arhitekturu računala.

5. Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama.

6. Razumjeti matematičke funkcije, jednadžbe, derivacije i integrale i njihovu matematiku.

7. Razumjeti teorijske osnove održavanja tehničkih sustava.

8. Razumjeti principe rada operacijskih sustava.

9. Razumjeti principe i metode uspostave i održavanja sustava za kvalitetu.

10. Razumjeti osnovnu problematike ekologije.

11. Razumjeti i interpretirati uporabu metoda projektiranja informacijskih sustava.

12. Razumjeti osnovne proizvodne procese koji se mogu i žele informatizirati.

13. Razumjeti osnovne postupke projektiranja procesa i njegovih programskih komponenti.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

14. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju.

15. Dizajnirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja.

16. Koristiti suvremene uredske programske pakete.

17. Pripremiti konfiguraciju jednostavnih web, FTP i mail poslužitelja.

18. Koristiti naučene komunikacijske vještine u poslovnoj okolini

19. Upravljati i administrirati male i srednje-velike računalne sustave i mreže.

20. Prilagoditi računalne sustave potrebama korisnika.

21. Koristiti programske jezike (Payton, C, SQL) u izradi programske podrške.

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

22. Analizirati stanja u računalnim sustavima i mrežama i izvršiti detekciju i defektaciju kvarova na njima.

23. Analizirati poslovne procese u tvrtki i predvidjeti spremnost za uvođenje informacijskog sustava.

24. Prepoznati prijetnje sigurnosti računalnih sustava i podataka na njima i predložiti rješenja za poboljšanje.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

25. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad.

26. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima.

5.

Razvijene vještine učenja

27. Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

28. Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Nastavni plan studija Održavanje računalnih sustava

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Matematika I.
Fizika
Elektrotehnika I.
Građa i uporaba računala
Programiranje
Engleski jezik I.
Izborni kolegij A1*
Matematika II.
Simbolička logika
Algoritmi i strukture podataka
Operacijski sustavi I.
Elektrotehnika II.
Engleski jezik II.
Izborni kolegij A2*
III semestar IV semestar

Matematika III.
Baze podataka
Operacijski sustavi II.
Računala i procesi
Osiguravanje i kontrola kvalitete
Engleski jezik III
Izborni kolegij B1*

Uredske aplikacije
Računalne mreže
Računalno upravljanje procesima
Komunikologija
Managemet i poduzetništvo
Održavanje računalnih sustava i mreža
Izborni kolegij B2*
V semestar VI semestar
Izborni kolegij B3*
Održavanje računala
Stručna praksa – Projektni zadatak
Projektiranje informacijskih sustava
Sigurnost informacijskih sustava
Završni rad

Izborni predmeti:

Osnove ekologije
Psihologija stresa
Formalni jezici i prevodioci
Diskretna matematika
Uređaji računalnih sustava
Internet infrastruktura
Modeliranje podataka
Web aplikacije
Programiranje baze podataka
Zaštita podataka
Dokumentacija informacijskih sustava
Programski jezik C
Sistemsko programiranje za Linux
Logističko inženjerstvo
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

Dopusnica za ORS (PDF, 265 kb)