Na prvi krug natječaja, rok 25.5.2016. pristiglo je jedna prijava za mobilnost u svrhu studijskog boravka i pet prijava za mobilnost u svrhu stručne prakse.

Svi prijavljeni studenti zadovoljili su formalne kriterije te su ostvarili pravo na financijsku potporu u okviru Erasmus+ programa. U prilogu se nalazi popis studenata i broj ostvarenih bodova.

Na Natječaju nije formirana lista čekanja niti odbijeni studenti.

Student Upisan studij Upisana godina studija P/S gdje Formalni kriteriji Godina upisa u 1. semestar Bodovi
Stručna praksa
Batinović Lucija OCO 3 P DA 2013. 19,38
Tomljenović Ana-Marija UKU 3 P DA 2013. 19,05
Cavrić Nives OCO 3 P DA 2013. 18,47
Tulić Neven OCO 3 P DA 2013. 17,77
Ćutić Bruno OMV 2 P DA 2014. 15,47
Studijski boravak
Leleković Orijaš Sonja OCO 2 S DA 2014. 15,07