Student je obvezan regulirati svoj status na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti. Za vrijeme trajanja mobilnosti student upisuje godinu na Veleučilištu. Prije odlaska na mobilnost s prodekanom za nastavnu djelatnost i pročelnikom studija dogovara svoje obveze (polaganje dodatnih ispita na Veleučilištu, zamrzavanje statusa studenta,..). U proces reguliranja statusa na Veleučilištu uključeni su Odsjek za studentska pitanja i Erasmus koordinator.

Za vrijeme trajanja mobilnosti student nema pravo na aktivnu X-icu.

Za vrijeme mobilnosti student školarinu plaća na matičnoj ustanovi (VVG).