Tko se može prijaviti?

Na Erasmus+ natječaj mogu se prijaviti redovni i izvanredni studenti Veleučilišta.
Na natječaj za studijski boravak mogu se prijaviti studenti koji će u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani u drugu godinu.
Na natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti svih godina.
Mobilnost se može odvijati i nakon što student obrani završni ili diplomski rad uz uvjet da se prijavio na natječaj za vrijeme trajanja studija.

Kako se prijaviti na mobilnost?

Veleučilište Velika Gorica na svojim web stranicama objavljuje natječaj(e) za mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse.

Uvjeti za prijavu na natječaj:

 • državljanstvo RH ili neke druge države sudionice programa ili status izbjeglice ili status osobe bez državljanstva/ili s registriranim stalnim boravištem u RH,
 • ispunjen prijavni obrazac (objavljuje se uz tekst natječaja),
 • životopis u Europass formatu na engleskom jeziku,
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 500 riječi),
 • domovnica ili dokaz o statusu izbjeglice ili osobe bez državljanstva s registriranim boravištem u RH,
 • pozivno pismo tvrtke ukoliko je student sam dogovorio praksu (student se može prijaviti na natječaj i bez pozivnog pisma koje će dostaviti naknadno)
 • dodatna dokumentacija prema potrebi

Kriteriji za odabir kandidata

Kriteriji za odabir kandidata objavljeni su u natječaju. Trenutni kriteriji pri odabiru kandidata su: formalni kriteriji, ocjena motivacijskog pisma, akademski uspjeh (prosjek ocjena svakog završenog semestra i omjer upisanih i osvojenih ECTS bodova), poznavanje stranog jezika kojeg zahtjeva ustanova domaćin (opcionalno).

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.

Prije mobilnosti

 • Potpisivanje Ugovora za dodjelu financijske potpore,
 • Potpisivanje Learning agreement for studies/Internship,
 • Isplata 80% financijske potpore (žiro račun),
 • Online jezična provjera,
 • Online jezični tečaj (opcionalno),
 • Osiguranja (zdravstveno osiguranje (studij i praksa); osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti (samo praksa).

Nakon mobilnosti

 • Dostava potpisane dokumentacije,
 • Online jezična provjera,
 • Ispunjavanje završnog izvješća,
 • Isplata preostalih 20% financijske potpore,
 • Priznavanje ECTS bodova.

On-line jezična provjera

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska na mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski).

Ukoliko student/ica želi, Veleučilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku. Online jezični tečajevi bit će dostupni samo nekim studentima.

Na kraju razdoblja mobilnosti u inozemstvu svi studenti obvezni su pisati drugi online test procjene jezičnih kompetencija na temelju kojega će doznati koliko su unaprijedili svoje jezične vještine.

Rezultate jezične procjene na uvid imaju student i matično visoko učilište.

Smještaj, osiguranja i vize