Iznosi financijske potpore ovise o zemlji u kojoj student ostvaruje mobilnost. Financijska potpora pokriva samo dio troškova. Financijsku potporu studentu isplaćuje Veleučilište na njegov žiro račun na način da se 80% ukupne financijske potpore isplaćuje prije odlaska na mobilnost, a ostalih 20% nakon dolaska s mobilnosti i dostave sve potrebne dokumentacije i ispunjavanja završnog izvješća.

Europska komisija odredila je iznose financijske potpore kako slijedi:

Grupa Država Financijska potpora (EUR/mjesečno)

GRUPA 1

Programske zemlje s višim životnim

troškovima

Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo 460

GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima

Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska 410

GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 360

 

Posebne kategorije:

Studenti – stručna praksa Dodatnih 100 EUR mjesečno
Studenti – slabiji socioekonomski status (samo za studente koji idu na studijski boravak) Dodatnih 200 EUR mjesečno
Studenti s posebnim potrebama Ovisno o potrebama – odlučuje AMPEU

 

Erasmus+ 2015: Iznosi financijske potpore za KA1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja

Erasmus+ 2014: Iznosi financijske potpore za KA1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja

Reguliranje statusa na Veleučilištu za vrijeme trajanja mobilnosti