P1210573 [1280x768]Goncalo Pereira dos Santos, Pedro Miguel Madeira Fernandes Costa i Micael de Cruz Lindo trojica su simpatičnih studenata koji su u sklopu Erasmus razmjene stigli na Veleučilište Velika Gorica. Trojica simpatičnih mladića studenti su Instituta de Politecnico de Coimbra – Coimbra health school iz Portugala, a kod nas će ostati dva i pol mjeseca te će uz stručnu praksu slušati predmet Gospodarenje otpadom. Uz mentorstvo doc. dr. sc. Sanje Kalambure, koja će im predavati spomenuti predmet, portugalski studenti radit će i na svom završnom radu.

Studentima iz Portugala, Goncalu, Pedru Miguelu i Micaelu želimo dobrodošlicu na naše Veleučilište!