Veleučilište Velika Gorica je visokoškolska obrazovna ustanova koja provodi pet stručnih i tri diplomska specijalistička stručna studija.

Preddiplomski stručni studiji:

  • Održavanje računalnih sustava
  • Upravljanje u kriznim uvjetima
  • Održavanje zrakoplova
  • Održavanje motornih vozila
  • Očna optika

Diplomski specijalistički stručni studiji:

  • Informacijski sustavi
  • Krizni menadžment
  • Logistika

Veleučilište Velika Gorica sudjeluje u Erasmus programu od 2011. godine kada je dobilo Erasmus povelju u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLP).

Od 2014. LLP program objedinio je tadašnjih sedam programa u Erasmus+ kako bi im bilo lakše pristupiti.